Νέα σελίδα για την Παιδεία

της Σταματίνας Αντωνίου

Η επένδυση στους αυριανούς επιστήμονες είναι μια κίνηση με υψηλή προστιθέμενη αξία και πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, ενώ συμπληρώνει το τόξο των μεταρρυθμίσεων για το οποίο η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε δεσμευτεί προεκλογικά. Παράλληλα, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της προχώρησε σε μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών με στόχο την υποστήριξη κάθε πολίτη, δίνοντας προτεραιότητα στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων που ταλαιπωρούσαν τους συμπολίτες μας με αναπηρία, όπως για παράδειγμα η διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων τον μήνα Ιούλιο, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Στη νέα εποχή που περνά η εκπαίδευση είναι ευδιάκριτη σε όλους η βελτίωση και η επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς μειώνεται η περιττή γραφειοκρατία και αξιοποιείται στο έπακρο η υπάρχουσα τεχνολογία. Έτσι, η Κυβέρνηση εξαλείφοντας την αγωνία των φοιτητών, διευκόλυνε παράλληλα τον έγκαιρο ο προγραμματισμό των ίδιων αλλά και των οικογενειών τους.

Αξίζει να σταθούμε ωστόσο, στο γεγονός ότι ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τη γενική κατηγορία των μαθητών, ανακοινώθηκαν και οι βάσεις εισαγωγής για την ειδική κατηγορία υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις. Έως σήμερα οι μαθητές αυτοί μάθαιναν τα αποτελέσματα των εξετάσεων με καθυστέρηση, γεγονός που οδηγούσε όχι μόνο στην απώλεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου αλλά και στη στέρηση της επαφής με τους συμφοιτητές τους κατά το πρώτο χρονικό διάστημα της μετάβασής τους από τη σχολική στην φοιτητική ζωή.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων απλούστευσε τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης-Μηχανογραφικού Δελτίου για τους υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις, που επιθυμούν να εισαχθούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία, χωρίς καμία διάκριση, ταυτόχρονα με τους υπόλοιπους φοιτητές. Παράλληλα, η ουσιαστική στήριξη των φοιτητών με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ήταν από τους βασικούς στόχους του νόμου- πλαισίου του Υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τρανή απόδειξη είναι η λήψη μέτρων για την ισότιμη πρόσβαση φοιτητών – Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και η βελτίωση χρόνιων παθογενειών. Η ίδρυση Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στοχεύει στην εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των μελών που απαρτίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα σε εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας μας. Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια μεταρρύθμιση που διαμορφώνει ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο στα πανεπιστήμια μας, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων, χωρίς αποκλεισμούς.

Οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις ικανοποιούν πάγια αιτήματα της φοιτητικής κοινότητας, καθώς έχουν ως πρωταρχικό στόχο την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και εξασφαλίζουν την πραγματική πρόοδο των ελληνικών Πανεπιστημίων. Είναι φανερό ότι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη θα έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στη ζωή κάθε νέου ανθρώπου, αφού εξοπλίζουν τη γενιά μας με τα κατάλληλα εφόδια για την εκπλήρωση, όχι μόνο των ακαδημαϊκών αλλά και των επαγγελματικών μας σχεδίων.

*Η Σταματίνα Αντωνίου είναι Τομεάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Ο.Ν.ΝΕ.Δ.

Πηγή: pagenews.gr

Array