Η επιμόρφωση των επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα προτεραιότητα της κυβέρνησης

της Σταματίνας Αντωνίου

Η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα για την Ελλάδα, μιας και ο πρωτογενής τομέας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εθνικής οικονομίας και απασχολεί πολλούς πολίτες. Η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί ζωτικό εργαλείο για τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών στον αγροτικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει επιφέρει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ παράλληλα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου η Νέα Δημοκρατία και ο Πρόεδρος δεσμεύτηκαν για την περαιτέρω ενδυνάμωση των ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης, που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στον αγροτικό τομέα αποτελούν κρίσιμη πηγή γνώσεων και δεξιοτήτων για τους αγρότες και τους εργαζομένους στη γεωργία. Παρέχουν εξειδικευμένη εκπαίδευση που επιτρέπει στους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειαςτην αγροτική διαχείριση, την προστασία του περιβάλλοντος και την επιχειρηματικότητα στη γεωργία.

Η Ελλάδα διαθέτει πολλά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης που επικεντρώνονται στον πρωτογενή τομέα τομέα. Αυτά τα ινστιτούτα παρέχουν εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση για νέους αγρότες και επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, με στόχο την ανάπτυξη των γνώσεών τους και των δεξιοτήτων τους σε σχέση με τις σύγχρονες γεωργικές πρακτικές και την καινοτομία. Μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια αλλά και των νέων στόχων της ανήκει πληθώρα μεταρρυθμίσεων.

Στην κατεύθυνση αυτής έχουν εκσυγχρονιστεί τα προγράμματα σπουδών των ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης για να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του τομέα. Τα νέα προγράμματα περιλαμβάνουν τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών, την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας και την ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των αποφοίτων.  Επιπλέον, ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι η δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ανάπτυξης του Αγροτικού Τομέα (ΕΚΤΑΑΤ), η λειτουργία του οποίου πρόκειται να ενισχυθεί περαιτέρω τη νέα τετραετία. 

Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική είναι η άμεση διασύνδεση των Ινστιτούτων με την αγορά εργασίας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, ενώ δίνει την ευκαιρία για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα.  Επιπρόσθετα, έχουν ληφθεί μέτρα για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στα ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, γεγονός που προάγει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και πρακτικών που μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα, αλλά και να καταστήσει τους αποφοίτους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την εκπαίδευση και επαγγελματική ανέλιξη των απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα. Η επιδίωξη της ενίσχυσης της επαγγελματικής κατάρτισης στον αγροτικό τομέα αντικατοπτρίζει τη βούληση της κυβέρνησης αλλά και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την υποστήριξη και την ενδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, μιας και πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.

Την προηγούμενη τετραετία παρακολουθήσαμε την κυβέρνηση να προωθεί και να εφαρμόζει μεταρρυθμιστικές πολιτικές προς όφελος κάθε πολίτη με σκοπό την αναβάθμιση της καθημερινότητας του. Η ισχυρή αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί την αναγνώριση του έργου των τελευταίων ετών, αλλά παράλληλα γεμίζει με βάρος την πολιτική ηγεσία, να συνεχίσει να πρωτοπορεί και να εξελίξει τις πολιτικές που ακολούθησε. Το στοιχειοθετημένο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η συνέπειά της κατά την προηγούμενη θητεία της αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η καταλληλότερη για να εξασφαλίσει την πρόοδο σε κάθε έκφανση του παραγωγικού ιστού της χώρας και θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών.

*Σταματίνα Αντωνίου, Τομεάρχης παιδείας του Πολιτικού Συμβουλίου ΟΝΝΕΔ

Πηγή: Lykavitos.gr

Array